• + 972-3-5505453

  • lesico@lesico.com

קבוצת לסיכו

מחברות התשתית הפרטיות הגדולות בארץ

קבוצת לסיכו היא אחת החברות המובילות בישראל

תחומי פעילות

קבלנים לעבודות תשתית | תחנות שאיבה - בניה | בניית מסילות ברזל | מים, ביוב - קוים | מפעלי טיהור שפכים ומים דלוחים - בניה | שלדי-בנין מפלדה - בניה | עבודות מתכת שונות | ייזום פרויקטים

קבוצת לסיכו מדורגת ברשימת DUN'S 100 היוקרתית, בין חברות הבניה, יזמות והתשתיות הגדולות בישראל

חברות הבת שלנו