• + 972-3-5505453

  • lesico@lesico.com

אודותינו

לסיכו בע"מ וחברות הבת שלה מתמחות בפרויקטים של תשתיות מתוחכמות. הקבוצה עוסקת בתחומי הייזום, התכנון, המימון, ההקמה והתחזוקה של פרויקטים בתחומי האנרגיה, איכות הסביבה, מסילות רכבת, תחזוקת מערכות זורמות רחבות היקף צנרת והתקנות בתעשיות מיקרו-אלקטרוניקה, פרמצבטיקה ומזון.

חטיבת האנרגיה של לסיכו מבצעת פרויקטים מורכבים בתחום הגז הטבעי כולל הקמה עבור נתג"ז של קווי גז ומתקנים להפחתת לחץ ומדידה של מערכות לחץ גבוה, הסבה והגזה של מפעלי תעשיה לגז טבעי, מערכות גז והרכבות מכאניות בתחנות כח. בנוסף לסיכו הנה קבלן מוביל גם למערכות דלק ודס"ל ומקימה טרמינלים וקווי צנרת עבור קצא"א, תש"ן, רשות שדות התעופה ומערכת הביטחון. לסיכו מוסמכת לתקן EN3834-2 החיוני לחברות בתחום.

חטיבת איכות הסביבה של לסיכו מתכננת, מקימה ומפעילה מתקני טיהור שפכים מתקדמים לטיפול שניוני ושלישוני, תחנות שאיבה מורכבות, מתקני התפלה, מתקנים לטיפול בבוצה וריאקטורים לטיפול בריח. הפעילות מבוצעת עבור בעלי התשתיות המובילים בארץ כגון איגודן, רשויות מקומיות ותאגידי מים וביוב. באמצעות חברת הבת א.ל.ד, מפעילה ומתחזקת לסיכו מתקני טיהור שפכים מוניציפאליים מהמתקדמים בישראל. כמו כן באמצעות חב' הבת א.ל.א בנוגע לטיפול לתמלחות מהמתקדמים בעולם.

חטיבת המסילות של לסיכו מתכננת ומקימה פרויקטי רכבת כולל תחנות נוסעים, מבני שו"ב ובקרה ומסילות ברבד חצץ ובטון. לסיכו הקימה מאות קילומטרים של מסילות רכבת בארץ ובחו"ל ונותנת שירותים גם לרכבת קלה ותשתיות תעשייתיות של מסילות. החברה זכתה

לאחרונה, עם שותפים, בפרויקט רכבת העמק בהיקף כספי של כ-850מ' ₪.

חטיבת התחזוקה של מערכות זורמות בלסיכו הנה מהגדולות בארץ ובמסגרתה מעניקה לסיכו שירותי אחזקה ופיתוח של מערכות מים וביוב עירוניות בהסכמי שירות לטווח ארוך ובזמינות של 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. לסיכו מעניקה שירותים למרבית תאגידי המים והביוב במדינה, לרשויות מקומיות ולגופים ממשלתיים כדוגמת משהב"ט, שב"ס, משטרת ישראל, מנה"ר, רש"ת ועוד.

חברת הבת לסיכו צנרת תהליכית בע"מ הנה מהחברות הבולטות בישראל בקשר עם הקמה של מערכות צנרת תהליכית במפעלים כולל עבודה בתנאי חדרים נקיים כדוגמת אינטל והשתלבות בסביבות עבודה מורכבות של מפעלי תעשיה פעילים כגון טבע, וישי, קוקה-קולה ועוד. לחברה מפעל ייצור מערכי צנרת טרומיים הבנוי בחדרים נקיים מערך ציוד תומך, נוהלי עבודה מאושרים ואנשי ביצוע מובילים ומנוסים בתחום.

לסיכו מוסמכת לתקן ISO9001 ורואה במתן שירות איכותי, בטוח ובלוחות הזמנים הנדרשים על ידי לקוחותיה ערכים עליונים בחשיבותם. החברה הנה קבלן רשום ומחזיקה במערך סיווגים קבלניים ייחודי כולל סיווגים בלתי מוגבלים ברוב תחומי העשייה.