• + 972-3-5505453

  • lesico@lesico.com

תשתיות והנדסה אזרחית

החברה החלה לפעול בסוף שנות השמונים מול הרכבת בפרויקטים של הנחת פסים וריתוכי מסילה, ומאמצע שנות התשעים ועד היום לסיכו היא קבלם הריתוכים המרכזי בישראל ומספק שירותי ריתוך לרכבת. ריתוכי מסילה תרמיים וחשמליים מאפשרים לשדרג את מהירות ונוחות הנסיעה ברכבת.

מאמצע שנות ה- 2000 נכנסה החברה לתחום המשלים של הנחת מסילות ברזל עבור הרכבת וזכתה במכרז הראשון מסוגו שפורסם בישראל להנחה של מסילת ברזל עליונה. מאז ועד היום הניחה החברה מעל 250 ק"מ של פסי רכבת.

ב-2014 זכתה החברה בשותפות עם שיכון ובינוי וחברת בנבהאו הגרמנית בחלקים שווים במכרז להנחת מסילת רכבת העמק בשלושה קטעים: חיפה- בית שאן, עכו- כרמיאל והרצליה- כפר סבא. באורך כולל של מסילות בפרויקט הוא כ- 15 ק"מ מסילת בטון ללא חצץ בתוך מנהרה. היקף הפרויקט הכולל הוא כ- 800 מיליון ₪ ולסיכו היא קבלן הביצוע של השותפות לענין והנחת המסילות עצמן.

בתחילת שנות ה-2000 הקימה לסיכו חברה בת בשם ״לטיכו ניהול פרויקטים" המבצעת עבודות הנדסה בבסיסי צה"ל הממומנות עי׳ כספי הסיוע האמריקאי. במסגרת זאת עמדה החברה בשורה של דרישות ניהוליות וחוזיות ברמה גבוהה מהמקובל בפרויקטים מקומיים, המהוות גם חסם כניסה לתחום.

במסגרת מגזר זה החברה עוסקת גם בעבודות היקפיות בתחומי ההנדסה כגון הקמת מבנים, מאגרי מים, עבודות פיתוח ותשתית, סלילת כבישים, הקמת גדרות וכיו"ב. יצוין כ׳ החברה מחזיקה בסיווגים קבלניים גבוהים מאוד במרבית ענפי התשתית כפי שמסווגים על ידי רשם הקבלנים המהווים דרישת סף לחלק הארי של המכרזים המפורסמים בענף.