• + 972-3-5505453

  • lesico@lesico.com

צנרת

מתחילת דרכה בשנות ה-60 עוסקת החברה בעבודות צנרת מורכבות ורגישות. החברה החלה את דרכה בענף בהקמה של מערכות צנרת דלק בעבור גופים כגון תש"ן, פי גלילות, קצא״א ומשרד הבטחון ובהקמה של צנרת מים וביוב.

במהלך שנות ה-2000 התרחבה פעילות הצנרת לעבודות בתחום הגז הטבעי (צנרת בלחץ גבוה) וצנרת תהליכית מורכבת לענפי המזון, הפרמצבטיקה והמוליכים למחצה. ב-2008 הקימה לסיכו חברה בת ייעודית בשם לסיכו צנרת תהליכית (75%) שהפכה בתוך שנים בודדות לאחת המובילות בישראל בתחום ההקמה של מערכות צנרת תהליכית במפעלים כולל עבודה בתנאי חדרים נקיים לחברות מוליכים למחצה והשתלבות בסביבות עבודה מורכבת של מפעלי תעשיה פעילים כגון טבע, וישי, צנרת גז טבעי, קוקה-קולה ועוד. לחברה מפעל ייצור מערכי צנרת טרומיים הבנוי בחדרים נקיים, מערך ציוד תומך, נוהלי עבודה מאושרים ואנשי ביצוע מובילים ומנוסים בתחום. ב-2015 החלה אינטל להקים בקרית גת את מפעל השבבים המתקדם מסוגו בעולם אשר ייצר שבבים בטכנולוגיה המתקדמת של 10 ננומטר, לסיכו צנרת תהליכית היא מקבלני הצנרת המאושרים לביצוע עבודות בחדר הנקי המהווה את פס הייצור העיקרי של השבבים המפעל. לסיכו היא קבלן מוסמך לעבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוה של נתג"ז ובעלת התקנים המתאימים לסיכו מוסמכת לתקן EN3834-2 החיוני לחברות בתחום.

חטיבת הצנרת של לסיכו מבצעת פרויקטים מורכבים בתחום הגז הטבעי כולל הקמה עבור נתג"ז של קווי גז ומתקנים להפחתת לחץ ומדידה של מערכות לחץ גבוה, הסבה והגזה של מפעלי תעשיה לגז טבעי, מערכות גז והרכבות מכאניות בתחנות כח. בנוסף לסיכו הנה קבלן מוביל גם למערכות דלק ודס״ל ומקימה טרמינלים וקווי צנרת עבור קצא״א, תש"ן, רשות שדות התעופה ומערכת הביטחון.