• + 972-3-5505453

  • lesico@lesico.com

חוזי אחזקה וזכיינות

בתחילת שנות ה-2000 נכנסה החברה לתחום של שירותי אחזקה ועבודות יזומות של מערכות מים וביוב עירוניות בהסכמי שיחת לטווח ארוך ובזמינות של 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. ללסיכו מעל 20 חוזי התקשרות ארוכי טווח מול תאגידי מים וביוב במדינה, לרשויות מקומיות ולגופים ממשלתיים כדוגמת משהב׳׳ט, שב"ס, משטרת ישראל, מנה״ר, רש״ת ועוד. 

ב-2015 זכתה החברה בחוזה BOT להקמה ותפעול של מתקן לטיפול בשמנים אורגניים ומינרליים בשפד״ן בראשון לציון. המפעל צפוי להיפתח ב-2016.