• + 972-3-5505453

  • lesico@lesico.com

חדשות

פרויקט הנחת מסילת השרון

ביצוע עבודות תשתית, בפרויקט מסילת השרון. בפרויקט המסילה, חברת לסיכו מניחה מסילת רכבת חדשה בין הערים כפר סבא-הרצליה. מסילה זו תחבר את מסילת השרון למסילת החוף.

פרויקט זה כולל הנחת מסילה בין הרצליה לכפר סבא (14 ק"מ), וכן הנחת מסילת ברזל לאורך כביש הרוחב 531 (9 ק"מ), והשאר 5 ק"מ מסילה כפולה מחושמלת לאורך כביש 20 (נתיבי איילון). העבודות כוללות בניית מסילה ומערכות תקשורת, ובניית מרכז אנרגיה עבור חשמול המסילות במנהרות ייעודיות.

קרא עוד...

קבוצת לסיכו מתעדכנת בתקן ISO 9001:2015

קרא עוד...

חברת לסיכו מונפקת בבורסה בתל אביב. היכנסו וצפו בסרטון.

קרא עוד...