• + 972-3-5505453

  • lesico@lesico.com

פרויקט מסילת השרון

ביצוע עבודות תשתית, בפרויקט מסילת השרון. בפרויקט המסילה, חברת לסיכו מניחה מסילת רכבת חדשה בין הערים כפר סבא-הרצליה. מסילה זו תחבר את מסילת השרון למסילת החוף.

פרויקט זה כולל הנחת מסילה בין הרצליה לכפר סבא (14 ק"מ), וכן הנחת מסילת ברזל לאורך כביש הרוחב 531 (9 ק"מ), והשאר 5 ק"מ מסילה כפולה מחושמלת לאורך כביש 20 (נתיבי איילון). העבודות כוללות בניית מסילה ומערכות תקשורת, ובניית מרכז אנרגיה עבור חשמול המסילות במנהרות ייעודיות.

ביצוע עבודות תשתית, בפרויקט מסילת השרון. בפרויקט המסילה, חברת לסיכו מניחה מסילת רכבת חדשה בין הערים כפר סבא-הרצליה. מסילה זו תחבר את מסילת השרון למסילת החוף.

פרויקט זה כולל הנחת מסילה בין הרצליה לכפר סבא (14 ק"מ), וכן הנחת מסילת ברזל לאורך כביש הרוחב 531 (9 ק"מ), והשאר 5 ק"מ מסילה כפולה מחושמלת לאורך כביש 20 (נתיבי איילון). העבודות כוללות בניית מסילה ומערכות תקשורת, ובניית מרכז אנרגיה עבור חשמול המסילות במנהרות ייעודיות.