• + 972-3-5505453

  • lesico@lesico.com

קבוצת לסיכו מתעדכנת בתקן ISO

קבוצת לסיכו מתעדכנת בתקן ISO 9001:2015

קבוצת לסיכו מתעדכנת בת"י 9001 ISO, אשר הינו תקן ישראלי שהוא תרגום התקן הבינלאומי ISO 9001.
התקן מגדיר דרישות למערכת ניהול איכות, בהן : ארגון המסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח, חותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו, מיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת, ועוד.

 

 

לצפייה בתעודות השונות : 

‏‏ייזום והנדסה 2015

יצור תעשייתי 2015

לסיכו בע"מ 2015