• + 972-3-5505453

  • lesico@lesico.com

פרויקטים בתחום איכות הסביבה

 

פרויקט העמסת בוצה – שפד"ן

פרויקט העמסת בוצה – שפד"ןפרויקט העמסת בוצה – שפד"ן הפרויקט בהיקף של כ- 27 מיליון ₪, בוצע בין 2015- 2016. המתקן משמש לקליטה של בוצה מעוכלת וסחוטה בתוך 4 ממגורות של 700 מ"ק כל אחת והעמסה לצורך פינוי ע"י משאיות. כל התהליך מתבצע באופן אוטומטי, ע"י מערכות בקרה ותקשורת עם יתירות של 100%. הביצוע כלל מערכות צנרת פלב"מ, ציוד, קונסטרוקציות מתכת, מערכות אוורור, חשמל, מיכשור ובקרה. קרא עוד אודות פרויקט זה.

 

פרויקט מכון טיהור שפכים ברהט

פרויקט מכון טיהור שפכים ברהטפרויקט מכון טיהור השפכים ברהט. המכון החדש הוקם ע"י לסיכו בין 2011- 2014. מכון הטיהור יכול לטפל ב - 12,000 מ"ק ליממה. עלות הפרויקט: 36 מיליון ש"ח. עם גדול אוכלוסית רהט והפיכת הישוב לעיר, נוצר צורך מיידי בטיפול בשפכים. מטרת תכנית זו הייתה להקצות תוואי דרך ומתקן להקמת מתקני טיהור לביוב הכוללים מבנה מתקן טיהור, מאגר למים מטוהרים כולל משאבות ומערכת סינון. קרא עוד אודות פרויקט זה.

 

פרויקט קדם טיפול שפדן

פרויקט קדם טיפול שפדןפרויקט קדם טיפול שפדן – שפד"ן פרויקט בהיקף של כ- 80 מיליון ₪, בוצע בין 2013 – 2015. הפרויקט כולל מערכות טיפול קדם בשפכים הנואגני שיקוע ראשוני: מגובים מכניים ב -3 דרגות סינון, מערכת שיקוע וסילוק חול, אגני שיקוע ראשוני בשטח של 12,000 מ"ר. כמו כן, מערכת טיפול בריחות בספיקה של 100,000 מק"ש. הביצוע כלל מערכות ציוד וצנרת, מערכות חשמל, מיכשור ובקרה ומתאפיין ברמת אוטומציה מאוד גבוה, כולל מערך בקרה, מעקב ודיווח משוכלל. הפרויקט משתרע על שטח גדול, מורכב ממספר רב של מבנים פיזיים, מספר תחנות שאיבה, מבני עזר וכו'. קרא עוד אודות פרויקט זה.

פרויקט תחנת שאיבה לביוב בית יצחק

פרויקט תחנת שאיבה לביוב בית יצחקפרויקט תחנת שאיבה לביוב בית יצחק - בפרויקט זה, השפכים הנכנסים למכון הטיפול נאספים מהעיר נתניה כולה ואף מיישובי הסביבה, זאת באמצעות תשתית ביוב מתקדמת ומסועפת. התשתית כוללת בנוסף קווי ביוב באורך של כ-400 ק"מ ו-17 תחנות שאיבה שונות לביוב המעבירות את השפכים לתחנת שאיבה בבית יצחק. השפכים המגיעים למכון הטיפול בשפכים נדגמים בכניסה על מנת לנטר את איכות השפכים הנכנסים לתהליך הטיפול. קרא עוד אודות פרויקט זה.

 

פרויקט בריכת מים גליל ים

גליל יםפרויקט בריכת מים גליל ים - פרויקט בריכת מים גליל ים אשר במסגרתו החברה הקימה מאגר מים בנפח 17,000 מ.ק. ותחנת שאיבה, זאת כחלק מפרויקט פארק גליל ים. קרא עוד אודות פרויקט זה.