• + 972-3-5505453

  • lesico@lesico.com

א.ל.א תשתיות לאיכות הסביבה

א.ל.א תשתיות לאיכות הסביבה

חברה

חברת א.ל.א בבעלות החברות לסיכו ואלקו. חברת א.ל.א תשתיות לאיכות הסביבה בעלת זיכיון ממשרד הכלכלה להפעלת מסוף לפינוי תמלחות מפעלים לעומק הים במפרץ עכו. המסוף נותן שירות חיוני לפינוי תמלחות לכ-30 מפעלים (בעלי היתר הזרמה לים) במרחב הצפון ומזרימם בצינור תת ימי למרחק של כ-1400 מ' מהחוף. המסוף מהווה זרוע של המשרד להגנת הסביבה לפיקוח על מפעלים למניעת פגיעה בנחלים, אקוויפרים, מערכות ביוב, מט"שים, קרקעות וגידולים חקלאיים. המסוף פועל משנת 2005 עפ"י היתר הזרמה לים ומבצע דיווח כחוק לרשויות.

פרטי התקשרות

Address : האומנות 4, נתניה

Phone : 04-9990042

Fax : 073-7699225

E-Mail :

Website :

פרויקטים אחרונים