חיפוש
Close this search box.
חיפוש
Close this search box.

הקמה

מבנה מגזר פרויקטים בהקמה

פעילות הקבוצה במגזר הפרויקטים בהקמה, מבוצעת באמצעות החברה וחברות בנות, ועוסקת בתחומי הביצוע, הבניה וההנדסה לסוגיה. העבודה מתאפיינת בשימוש באמצעים טכנולוגיים וטכניקות עבודה חדישות ומתקדמות בתכנון ובביצוע פרויקטים הנדסיים מורכבים בתחומי פעילות מגוונים כגון: בנייה מבנים לרשויות שונות כולל מבני ציבור, הנחת פסי רכבת, מתקני טיהור שפכים, תחנות שאיבה, מערכות בתחנות כח, מערכות צנרת מורכבת, מתקני אחסון והובלה של דלקים וגזים, מתקנים ייעודיים, מבנים מוגנים, בריכות מים, הנחת קווי מתח עליון ועוד.

הפעילות במגזר פרויקטים בהקמה מאופיינת לרוב בפרויקטים היוצאים לביצוע באמצעות הליך של בקשה לקבלת הצעות מחיר או מכרז פומבי, הכפוף לרוב לעמידה, בין היתר, בתנאי סף הנדסיים, מקצועיים, פיננסיים וסיווג קבלני. הקבוצה פעלה ופועלת להכשרתה כספק מאושר אצל לקוחות בינלאומיים הפועלים בישראל ולקוחות מקומיים אשר בשל אופי הפעילות שלהם אינם כפופים לחוק המכרזים ומבצעים הליכים סגורים של הצעות מחיר אשר בהם קיימת חשיבות גדולה למרכיב הטכני, הניסיון וזמינות כח אדם וציוד.

תשתיות הנדסה אזרחית

מרכז את תחום ההקמה של פרויקטי הנדסה אזרחית (כגון מבנים מסוגים שונים, תשתיות מעל ומתחת לפני הקרקע) וכן, עבודות עבור מערכת הביטחון בישראל לרבות, מבנים מנהלתיים ומבצעיים כולל מבנים מוגנים ומכשולים בגבולות שבין ישראל לשכנותיה.

תשתיות הנדסה אזרחית

מרכז את תחום ההקמה של פרויקטי הנדסה אזרחית (כגון מבנים מסוגים שונים, תשתיות מעל ומתחת לפני הקרקע) וכן, עבודות עבור מערכת הביטחון בישראל לרבות, מבנים מנהלתיים ומבצעיים כולל מבנים מוגנים ומכשולים בגבולות שבין ישראל לשכנותיה.

תשתיות רכבת

מרכז את תחום ההקמה של תשתיות הרכבת (לרבות הנחת מסילות ועבודות נלוות).

תשתיות רכבת

הקבוצה מבצעת עבודות שירות ותחזוקה במתקני אנרגיה ותחנות כח, לרבות אחזקת טורבינות ועבודות אחזקה מכנית.

תשתיות צנרת ואנרגיה

מרכז את תחום הקמת תשתיות צנרת דלק, גז, מים וביוב וכן עבודות מכאניות של צנרת והתקנות ציוד בתחנות כוח.

תשתיות צנרת ואנרגיה

מרכז את תחום הקמת תשתיות צנרת דלק, גז, מים וביוב וכן עבודות מכאניות של צנרת והתקנות ציוד בתחנות כוח.

תשתיות צנרת נקיה

מרכז את תחום הקמת תשתיות צנרת תהליכית מורכבת לענפי הפרמצבטיקה, מזון והמיקרו אלקטרוניקה, לרבות חדרים נקיים.

תשתיות צנרת נקיה

מרכז את תחום הקמת תשתיות צנרת דלק, גז, מים וביוב וכן עבודות מכאניות של צנרת והתקנות ציוד בתחנות כוח.

תשתיות איכות הסביבה

מרכז את תחום תשתיות הקשורות לאיכות סביבה כמו הקמת מתקני טיהור שפכים (מט"שים), תחנות שאיבה, תשתיות במתקני התפלה, מתקנים לטיפול בבוצה ובריח.

תשתיות איכות הסביבה

מרכז את תחום תשתיות הקשורות לאיכות סביבה כמו הקמת מתקני טיהור שפכים (מט"שים), תחנות שאיבה, תשתיות במתקני התפלה, מתקנים לטיפול בבוצה ובריח.

מצגות נוספות

מצגת שוק ההון 2020

מצגת שוק ההון 2019

איפה זה נמצא

דיפו פתח תקווה- הקמת תחנה מרכזית לרכבת הקלה

איפה זה נמצא

מרכז שניידר לרפואת ילדים

איפה זה נמצא

אורות רבין-הנחת תשתית צנרת לאנרגיית גז

איפה זה נמצא

מאגר עורבים- פריסת לוחות PV על המים

איפה זה נמצא

נמל אשדוד- מסוע גרעינים לשינוע

יחיאל לשמן

יו"ר דירקטוריון משותף

חזון התאגיד , חברה ציבורית

קבוצת לסיכו מאמינה כי רוח הייזום והפיתוח יחד עם השמירה על תרבות עמידה קפדנית בהתחייבויותיה ועל ערכיה כגוף בעל אופי משפחתי ותמשיך להיות דוגמא ומופת לחברות בארץ לשימוש מושכל ויעיל במשאביה, לטובת בעלי המניות, ציבור העובדים נותני עבודה וכל הגורמים הקשורים בפעילותה המורכבת של הקבוצה.

המיומנות הזו – ללמוד, לייצר ידע ייחודי, להפוך אותו לידע ארגוני במהירות הבזק ולתרגם את כל אלה לפעולה נמרצת ונחושה בשווקים חדשים – היא היתרון היחסי האסטרטגי שעלינו להמשיך לשקוד ולשכלל ללא הרף. היתרון היחסי הזה יתבטא טוב יותר בעולמות החדשים, והפחות ברורים מאליהם, המאתגרים יותר, ומאפשרים לעתיד לבוא בצורה מיטבית. כמו כן תמיד יהיו לנו מידות שוות של רוח יזמית, כושר למידה , אומץ וסקרנות כדרך חיים.
על לסיכו להשתמש במיומנות זו בכל ענפי התשתיות ובכל מקום בעולם. ברקע תעמוד איתן חברת האם עם הניסיון המקצועי העשיר, היציבות הפיננסית והתשתיות העסקיות הנחוצות. בחזית יפעלו חברות נישה זריזות, המטיבות לזהות הזדמנויות בשוק, לפתח את הידע המקצועי הנדרש ולהסתער עליהן בתשוקה ובאגרסיביות הראויה. היכולת ליהנות מהיתרון לגודל מבלי לסבול מהחסרונות שבו, היא שיווי המשקל העדין שלאורכו עלינו לנוע.
לסיכו היא חברה חסונה מתחילת דרכה, בין מייסדיה תמיד עמדו אנשים עם ערכים ברורים שיצרו תרבות ארגונית חזקה ונחושה. בענף התשתיות האתגרים הם מגוונים כל כך, שאין בנמצא אדם אחד, מוכשר ככל שיהיה, המסוגל לשלוט בכולם. לשם כן עלינו להתעלות מעל עצמנו, לאחד בתבונה וביעילות אנשים ויכולות כדי שהשלם המתקבל יהיה גדול בהרבה יותר מסך חלקיו.
לסיכו תטפח כערך, את יכולתה לשמש פלטפורמה יצירתית ומכילה לאנשים מוכשרים, קבלני משנה ומנהלים בחברות הבנות, כך שהם יבואו לידי ביטוי בהתאם ליתרונותיהם היחסיים ומשיתוף פעולה ינבע רווח לכל הנוגעים בדבר. כל פעילותה של לסיכו תתנהל מתוך אחריות סביבתית וקהילתית ובשקיפות מלאה.

המבחן יהיה כתמיד שביעות רצון הלקוחות הרבים וברצונם לסייע לה בכל תהליכי העבודה כולל אישור חשבונות בזמן ובאופן הוגן.

א. הקבוצה תמשיך להעמיק ולשפר את תחומי הפעילות המגוונים שבנתה במשך שנות פעילותה לשמור על מצוינות  בביצוע ולפתח שיטות עבודה תחרותיות וברות קיימא. 
ב. מנהיגי הפעילות יקפידו על אחריות אישית לכל פרויקט , על אימוץ טכנולוגיות חדישות ועל העברת מידע רלוונטי חיוני הנדרש מהם בתקשורת דיגיטלית מודרנית תוך שת”פ עם צוותי עבודה והקבלנים ברוח טובה ובמקצועיות.
ג. מנהלי הפעילויות והעובדים ימשיכו ביתר שאת להבטיח את איכות ובטיחות הפרויקטים כנדרש בהסכמים בשת”פ ומאמץ לשיפור מתמיד.
ד. ניהול כספים יתנהל בכלים החדישים ביותר בשילוב עם הבקרה בקבוצה ומנהלי הפרויקט בזמן אמת, וזאת לגלות פערים מתזרים המזומן הפרויקטלי והכללי המחייבים  תוך הקפדה תיקון הסטיות, ותחקירים לגבי פרויקטים משמעותיים. 

פעילות בחו"ל

 לאור התחרות בשוק הישראלי המגביל שיעורי רווח, הקבוצה פועלת באופן נמרץ להעברת חלק מפעילותה לשווקים בחו”ל בעיקר בארה”ב ובגאנה.
הקבוצה תמשיך בהרחבת הפעילות במקומות אלה כדי שתוכל להתבסס על ניסיון שנצבר ולהיות גם שער לפעילות חברות ישראליות אחרות באמצעותנו בשווקים אלה.

יהודה לשמן

יו"ר דירקטוריון משותף

קבוצת לסיכו תנהל בצורה מקצועית את איכות עובדיה. לפיכך, בראש וראשונה , עלינו לגייס לשורותינו אנשים מתאימים ולטפח אותם כך שיהפכו להיות הטובים ביותר ויכולת ההשתכרות שלהם תגדל. בלב היתרון היחסי של לסיכו מצוי ההון האינטלקטואלי שלה. כלומר, אנשי מקצוע ברמה גבוהה, בעלי ביטחון עצמי ונדיבות לשתף את הידע שברשותם כדי להפכו ליתרון עסקי כזה שיאפשר לנו לקבל זכות סירוב ראשונה לביצוע פרויקטים בשוק.
המיומנות הזו – ללמוד, לייצר ידע ייחודי, להפוך אותו לידע ארגוני במהירות הבזק ולתרגם את כל אלה לפעולה נמרצת ונחושה בשווקים חדשים – היא היתרון היחסי האסטרטגי שעלינו להמשיך לשקוד ולשכלל ללא הרף. היתרון היחסי הזה יתבטא טוב יותר בעולמות החדשים, והפחות ברורים מאליהם, המאתגרים יותר, ומאפשרים לעתיד לבוא בצורה מיטבית. כמו כן תמיד יהיו לנו מידות שוות של רוח יזמית, כושר למידה , אומץ וסקרנות כדרך חיים.
על לסיכו להשתמש במיומנות זו בכל ענפי התשתיות ובכל מקום בעולם. ברקע תעמוד איתן חברת האם עם הניסיון המקצועי העשיר, היציבות הפיננסית והתשתיות העסקיות הנחוצות. בחזית יפעלו חברות נישה זריזות, המטיבות לזהות הזדמנויות בשוק, לפתח את הידע המקצועי הנדרש ולהסתער עליהן בתשוקה ובאגרסיביות הראויה. היכולת ליהנות מהיתרון לגודל מבלי לסבול מהחסרונות שבו, היא שיווי המשקל העדין שלאורכו עלינו לנוע.
לסיכו היא חברה חסונה מתחילת דרכה, בין מייסדיה תמיד עמדו אנשים עם ערכים ברורים שיצרו תרבות ארגונית חזקה ונחושה. בענף התשתיות האתגרים הם מגוונים כל כך, שאין בנמצא אדם אחד, מוכשר ככל שיהיה, המסוגל לשלוט בכולם. לשם כן עלינו להתעלות מעל עצמנו, לאחד בתבונה וביעילות אנשים ויכולות כדי שהשלם המתקבל יהיה גדול בהרבה יותר מסך חלקיו.
לסיכו תטפח כערך, את יכולתה לשמש פלטפורמה יצירתית ומכילה לאנשים מוכשרים, קבלני משנה ומנהלים בחברות הבנות, כך שהם יבואו לידי ביטוי בהתאם ליתרונותיהם היחסיים ומשיתוף פעולה ינבע רווח לכל הנוגעים בדבר. כל פעילותה של לסיכו תתנהל מתוך אחריות סביבתית וקהילתית ובשקיפות מלאה.

דילוג לתוכן