מסילת A1 הקו המהיר תל-אביב – ירושלים ישן

הקמת מערך שינוע גרעינים מרציף 21 בנמל אשדוד לממגורות אשדוד,המסוע החדש מבוסס על שינוע באמצעות מסועי סרט, בתפוקה כוללת של 1,800 טון/שעה ומבוסס על 2 קווי מסועים בתפוקות 600 טון/שעה ו1,200 טון/שעה.

מסילת חיפה בית שאן ישן

הקמת מערך שינוע גרעינים מרציף 21 בנמל אשדוד לממגורות אשדוד,המסוע החדש מבוסס על שינוע באמצעות מסועי סרט, בתפוקה כוללת של 1,800 טון/שעה ומבוסס על 2 קווי מסועים בתפוקות 600 טון/שעה ו1,200 טון/שעה.

רכבת בני ברק

הקמת מערך שינוע גרעינים מרציף 21 בנמל אשדוד לממגורות אשדוד,המסוע החדש מבוסס על שינוע באמצעות מסועי סרט, בתפוקה כוללת של 1,800 טון/שעה ומבוסס על 2 קווי מסועים בתפוקות 600 טון/שעה ו1,200 טון/שעה.